Niet of gedeeltelijk onder garantie

Niet of gedeeltelijk onder garantie

In de volgende gevallen zal het artikel niet of gedeeltelijk onder de garantie vallen.

  • Door opzet of nalatigheid beschadigd
  • Normale slijtage
  • Buiten normaal gebruik of nalatig onderhoud
  • Pantoffels niet meer in originele staat (na reparatie door derden bijvoorbeeld)

In het onwaarschijnlijke geval van geschillen oordeelt de onafhankelijke geschillencommissie van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.


Geniet van je maandag! | 2011 - 2018